Παπαπασχάλης Αλέξανδρος

Εταιρική ταυτότητα λογιστικού γραφείου με εκτύπωση pantone και μαύρου, με πλαστικοποίηση ματ και κοπτικό στις κάρτες.